29727981 - anonymous man silhouette with question mark - full body picture - on white background

Vad är en gentleman?

Vad är en gentleman?

Kvinnor formade diskret ett vinnande mansideal.

En gentleman är hövlig. Han visar aktning, artighet och uppmärksamhet mot andra. Ordet hövlighet kan tolkas som ”kommande från hovet”, alltså de manér som utvecklades och odlades i kejsarinnors och kejsares, kungars och drottningars, generalers och aristokraters kretsar.
Det gällde inte minst mäns relationer till kvinnor.

Den 8 mars firas varje år Internationella Kvinnodagen. Givetvis respekterar vi dagen, men i sanningens namn är det lite genant att kvinnor uppmärksammas endast en dag om året. Nåja två: Mors Dag också. För en gentleman är varje dag en Kvinnodag!
Låt oss titta lite på hur begreppet gentleman har uppstått. Ordet, som är inlånat från engelskan, består av gentle och man.
Gentle betyder vänlig, mild och fredlig. Gentlemannaidealet växte fram i samhällets toppskikt under de senaste seklerna som ett föredöme i motsats till allmogens ohyfsade umgängesvanor.

Kläder

Det bor en gentleman i oss alla. Några av oss har gentlemannaskapet på plats tidigt i livet. Hos andra krävs lite ”gröna fingrar” för att odla och utveckla talangen. Här är våra kläder, slipsar och övriga accessoarer
Kläderna gör mannen, heter det. Hur vi klär oss säger mycket om vilka vi är. Kläderna reflekterar det gentlemannamässiga i oss.
Men det kan också vara tvärtom; att klädseln hjälper oss till mera eleganta och gentlemannamässiga umgängesvanor. Ett elegant yttre är uppfordrande. Man uppför sig som en gentleman när man är klädd som en gentleman!
Att klä sig elegant men utan överdåd, att kunna uppföra sig anständigt och civiliserat i kvinnors sällskap, att vara artig och förekommande och att vårda sig om sitt språk har visat sig vinna långt flera kvinnohjärtan än macho-beteende med oborstat uppförande och ett språk som väcker anstöt i sällskapslivet.

Så beskrivs en gentleman

Vad kännetecknar då dagens gentleman? Kan man genom att se på utsidan, på hans sätt att föra sig och på hans klädsel avgöra om en man är en gentleman? Är det möjligen så att det som möter ögat motsvaras av en gediget inre?
Ja, påfallande ofta är det så!
Låt oss se hur den officiella tolkningen av gentleman lyder.

Så här skriver Wikipedia:
En gentleman är en väluppfostrad man, en person som i fråga om vanor, kläder, språkbruk och allmänt beteende uppför sig på det sätt som tidigare var en norm i högre samhällsklasser; en väluppfostrad man som utmärker sig genom artig uppmärksamhet speciellt gentemot kvinnor.
I äldre bemärkelse en förmögen person med fina anor. I plural används ordet bland annat vid artigt tilltal och för att skilja herrar från damer.

Nostalgi

Låt oss avslutningsvis bli lite nostalgiska. Ur Gentlemannaguiden oktober 2016 saxar vi följande godbitar ur artikeln ”Självklara saker för 1930-talets gentleman”.
Artikeln ger tidstypiska anvisningar om uppförande vid ett dussintal vardagssituationer. Läsningen är samtidigt en påminnelse om att tiderna förändras.

  • Att hälsa på damerI Sverige hälsar alltid herrn först, och skulle han ej känna igen damen eller inte lägga märke till henne, kan hon ej pigga upp hans minne med en hälsning, om de ej äro eller varit mycket goda vänner.
  • Hälsning vid passeringHälsar man, när man på gatan går om dem man känner? Ja, om man är så pass bekant, att man bakifrån lätt igenkänner personen. Då vänder man sig halvvägs om, när man går förbi, och hälsar utan att stanna. Om man nu på många år ej sett en person, som man presenterats för, hälsar man då? Ja, en herre gör det, om han känner igen en dam eller tror sig göra det – med åren förändras vi ju!
  • HandkyssenI allmänhet hälsar man med handkyss endast gifta damer, men även ej purt unga, ogifta damer, kan man kyssa på hand, särskilt om man är mycket bekant med dem. Handkyss brukas inom vissa kretsar (är aldrig obligatorisk), dock enbart inomhus och endast om damen är obehandskad. Medge att råden förmedlar en charmig fläkt från de tider då farfarsfar var ung. Visst, tiderna förändras liksom umgängesformerna. Men grundmönstret i gentlemannaidealet består. Hövlighet och ett elegant och välvårdat yttre är inte bara ett framgångsrecept. Det är också en personlig tillfredsställelse, en vitamininjektion för självförtroendet.
Dela denna artikel

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *